Trộm chim sáo quý của giám đốc sở 2 thanh niên lãnh a’n 7 năm tù

“Các đối tượng đ.ộ.t nhập biệt thự của ông Lê Phước Hoài Bảo – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam để tr ộ..m chim đang phải đ.ố.i mặt với mức a’n từ 2 – 7 năm. Nhưng trong việc này lại cũng có sự bất cập, khi so sánh giữa x..ử lý các đối tượng tr..ộ.m chim với các đ..ối tượng tr…ộ.m ch.ó. Các vụ tr…ộ.m ch.ó thường không đủ căn cứ để có thể x..ử lý được h.ì.nh s.ự. Vì thế, nếu x…ử lý h.ì.nh s.ự đối với các đối tượng tr..ộ.m chim thì rõ ràng là một bước mang tính chất… “ph.á l.ệ””, luật sư Trương Anh Tú nhận định.

TAND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xe’t x,,ử vụ a’n Bùi Quang Minh Tấn, Nguyễn Văn Tùng (cùng 23 tuổi), trú tại xã Tam Đàn, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam về hành vi đ..ộ.t nhập biệt thự của gia đình ông Lê Phước Hoài Bảo, tr…ộ.m chim cảnh bán lấy tiền.

Theo ca’o tr.ạ.ng, chiều 14/7, Bùi Quang Minh Tấn rủ Nguyễn Văn Tùng vào thành phố Tam Kỳ ăn tr…ộ.m. Biết ông Lê Phước Hoài Bảo nuôi nhiều chim quý, khi phát hiện sơ hở của chủ nhà hai bị can quyết định thực hiện hành vi tr…ộ.m c.ă.’p chim.

Quá trình thực hiện, Tùng đứng ngoài gi.ữ xe làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Tấn leo qua tường rào vào sân vườn nhà ông Bảo lấy tr..ộ.m hai lồng chim chào mào. Hai con chim này, các đối tượng mang ba’n được 2 triệu đồng.

Ba ngày sau khi thực hiện “ph.i vụ” trên, Tùng và Tấn quay lại, và thừa cơ lẻn vào lấy tr..ộ.m một lồng chim chào mào khác, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị c.ô..ng an phát hiện. Sau khi định giá, cơ quan điều tra x..á.c định trị giá của ba con chim chào mào khoảng 9 triệu đồng.

Cơ quan chức năng x..á.c định, hành vi của Tấn và Tùng đủ cơ sở tr.u.y cư’u trách nhiệm hình s.ự về t..ội Tr…ộ.m c.ă’p tài sản. Tấn và Tùng có thể phải đối mặt mức á.n từ 2 đến 7 năm t..ù do có tình tiết tăng nặng là ph.ạ.m t..ộ.i có tổ chức và, ta’i ph.ạ.m….

Nhận định về nội dung vụ á.n, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Trương Anh Tú – Trưởng văn phòng luật sư Trương Anh Tú cho rằng: “Có thể nhận thấy hiện tại cơ quan chức năng đang b.ế tắc lúng tu’ng trong việc x..ử lý hành vi tr..ộ.m c.ă’p các vật nuôi, vật cảnh trong nhà. Cụ th.ể, vướng trong việc x..á.c định giá trị vật chất của vật nuôi, thú cảnh. Ở góc độ quản lý, thì bản thân Nhà nước hiện không định giá vật nuôi, thú nuôi; Bộ Tài chính, Cục quản lý giá cũng chưa có hướng dẫn hay cơ chế về vấn đ.ề định giá á.p dụng đối với các trường hợp này.

Chính vì vậy, khi giải quyết những sự việc liên quan đến h.à.nh vi tr…ộ.m că’p các vật nuôi, th.ú nuôi trong nhà đều không tr.a’nh khỏi những “băn khoăn”. Để x..á.c định mức đ.ộ hành vi của đối tượng thuộc trách nhiệm h.ì.nh sự hay hành chính, thì chúng ta á.p dụng theo giá nào? Giá thị trường hay giá… “á.p đặt?”.

Luật sư Trương Anh Tú: X..ử lý h.ì.nh s.ự vụ tr..ộ.m chim là ph.á l.ệ!

Theo luật sư Tú, những vụ tr…ộ.m c.ă’p ch.ó, một loại vật nuôi rất thân thiết với con người, có những người mua con ch.ó cảnh đến cả trăm triệu đồng, nhưng khi bị kẻ tr..ộ.m b.ă’t m.â’t, phát hiện ra kẻ tr..ộ.m thì cách x..ử lý thông thường là: Cân con ch.ó (t.a.ng vật) lên, trọng lượng nặng 10kg chẳng hạn, và thời giá ở địa phương tính khoảng 70 hoặc 80 nghìn/kg thịt. Thì x..á.c định ra giá trị tang vật tr…ộ.m c.ă’p chưa đến 1 triệu đồng. Trong khi quy định tại bộ luật h.ì.nh s.ự về tội tr..ộ.m c.ă’p tài sản thì giá trị tài sản tr…ộ.m c.ă’p phải từ 2 triệu trở lên mới bị kh.ở.i t.ố, mới th.ỏ.a m.ã.n dấu hiệu t ộ.i ph.ạ.m. Và hầu hết các vụ tr…ộ.m ch.ó đều không x..ử lý h.ì.nh s.ự, tr.ừ trường hợp tr…ộ.m c.ă’p số lượng lớn, hoặc đã bị x…ử lý hành chính (bị ph.ạ.t tiền) mà vẫn ta’i ph..ạ.m. Còn nếu tr..ộ.m ch.ó lần đầu rất khó x..ử lý h.ì.nh s.ự.

“Quay trở lại sự việc ông Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam m.â’t chim, mặc dù trong vụ đó cơ quan chức năng đã nhanh cho’ng phát hiện, b..ă’t gi.ữ được hai đối tượng tr…ộ.m c.ă’p. Và phát hiện có hai v.ụ tr..ộ.m, thứ nhất các đối tượng lấy lần đầu được 2 con chim, và thứ hai, ba ngày sau các đ.ối tượng này quay lại lấy thêm 1 con chim nữa. Nhìn hình thức có thể thấy các đ.ối tượng g..â.y ra h.ai vụ tr…ộ.m trở lên là… số nhiều, nên cần thiết bị x..ử lý h.ì.nh s.ự. Nhưng xe’t về bản chất, việc x..ử lý h.ì.nh s.ự đối với các đ.ối tượng này có th.ỏ.a đ.áng hay không cần phải xem xe’t thấu đa’o. Bởi lẽ, các đối tượng tr..ộ.m c.ă’p này bị lực lượng chức năng phát hiện b..ă’t gi.ữ 1 lần, thì việc xe’t x..ử cũng chỉ 1 lần duy nhất chứ không thể ta’ch r.ờ.i vụ việc. Nếu như, vụ tr..ộ.m đầu tiên đã b.ă’t được các đ.ối tượng, đã x..ử lý hành chính, nhưng mấy hôm sau lại b..ă’t được các đ.ối tượng này ta’i ph.ạ.m h.ành vi tr..ộ.m c.ă’p chim, thì x.ử lý h.ì.nh s.ự mới là th.ỏ.a đáng.” – Luật sư Trương Anh Tú phân tích.

Ông Lê Phước Hoài Bảo và lồng chim quý

Thực tế, cơ quan chức năng cũng x.á.c định giá trị của 3 con chim mà các đ.ối tượng tr…ộ.m c.ă’p là 9 triệu đồng. Nhưng trong việc này lại cũng có sự bất cập, khi so sánh giữa x..ử lý các đối tượng tr..ộ.m chim với các đối tượng tr..ộ.m ch.ó.

“Mặc dù chim và chó là hai loài khác nhau, nhưng bản chất đều là vật nuôi trong nhà, xe’t về mặt tình cảm thì ch.ó thường được đ.a’nh giá là gần gũi với chủ nhà hơn so với chim. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các vụ tr..ộ.m ch.ó thường không đủ căn cứ để có thể x..ử lý được h.ì.nh s.ự. Vì thế, nếu x.ử lý hình sự đ.ối với các đối tượng tr…ộ.m chim của ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam, thì rõ ràng là một bước mang tính chất… “ph.á l.ệ”. Vì thế, dư luận băn khoăn rằng, sự “ph.á l.ệ” này có hợp lý hay không, là điều dễ hiểu.” – Luật sư Trương Anh Tú lập luận.

Anh Thế (thực hiện)